MİSYON VE VİZYONUMUZ

Misyonumuz

Samsun Uluslar arası Öğrenci Derneği, yurtdışından Samsun’umuza okumak için gelen öğrencilere, eğitim ve rehberlik hizmeti vermek amacı ile kurulmuş uluslar arası bir öğrenci derneğidir.

‘’Biz Bir Milletiz’’ sloganı ile yola çıkan Samsun Uluslar arası Öğrenci Derneği, uluslar arası öğrenci olarak nitelendirilen fakat geçmişimizden aldığımız referans ile bizim misafir öğrenci olarak kabul ettiğimiz öğrenciler için eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir. Bu sayede farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce öğrenciye aynı milletin fertleri olduğu şuuru verilmektedir.

Samsun Uluslar arası Öğrenci Derneği, renk, dil, din, ırk, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen misafir öğrencilere eğitim hayatları boyunca en iyi şekilde hizmet verebilmek için çalışan uluslar arası bir sivil toplum kuruluşudur.

Faaliyetlerimiz, halkımızın aynî ve nakdî yardımlarıyla hayat bulmaktadır. Bazı faaliyetlerimiz sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin desteği ile yürütülmektedir.

Bu çalışmalar neticesinde misafir öğrenciler, Samsun Uluslar arası Öğrenci Derneği çatısı altında evrensel kardeşlik bilincine sahip, temel dini bilgiler açısından donanımlı, modern dünyayı ve dünya sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve ihtiyaçlarının farkında, İslam kültür ve medeniyet tarihinin ana hatlarına vâkıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer‘’ gönüllü medeniyet elçisi’’ olarak ülkelerine dönmektedirler.

Medeniyet değerlerimizi önceleyerek, ilgilendiğimiz her bölgenin toplumsal, sosyal ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurarak en iyi çalışmayı ortaya koymaya gayret ediyoruz.

Öğrencilerimizin, farklılıkları bir zenginlik unsuru olarak, yeryüzünde attığı her adımda kardeşlik bilincini hatırlayan birer fert olarak yetişmeleri en önemli amaç ve arzumuzdur.

Samsun Uluslar arası Öğrenci Derneği aynı zamanda Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde misafir öğrenci çalışması yapan derneklerden oluşan UDEF(Uluslar arası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) üyesidir.

Paylaş